Penanda Wacana: Senarai & Contoh Untuk Karangan

Penanda wacana adalah tanda-tanda yang digunakan dalam penulisan untuk membantu pembaca memahami struktur dan maksud tulisan. Ia memainkan peranan penting dalam memastikan bahawa tulisan anda mudah difahami dan menarik bagi pembaca.

Fungsi penanda wacana ialah membantu pembaca memahami struktur dan maksud tulisan. Ini memastikan bahawa pembaca dapat mengikuti alur tulisan dengan mudah dan memahami maksud setiap ayat. Penanda wacana juga membantu penulis menyusun idea dan memberikan tumpuan kepada bagian penting dalam tulisan.

Kepentingan penanda wacana ialah untuk memastikan bahawa tulisan anda mempunyai struktur yang jelas dan mudah difahami. Ini membantu pembaca memahami maksud dan memastikan bahawa mereka tidak kehilangan fokus atau tertarik pada bagian yang salah dalam tulisan. Penanda wacana juga membantu memperkuatkan tesis atau argumentasi dalam tulisan anda.

Penanda Wacana

penanda wacana

1. Penanda wacana permulaan karangan

 • Pada era globalisasi ini,
 • Pada zaman pascakemerdekaan ini,
 • Dalam meniti arus kemodenan ini,
 • Dewasa ini,
 • Pada masa ini,
 • Kini,
 • Dasawarsa ini,
 • Dalam meniti kehidupan pada marcapada,
 • Sejak sedekad yang lalu,
 • Sejak negara menikmati arus kemerdekaan,
 • Kebelakangan ini,
 • Belakangan ini,
 • Sejak akhir-akhir ini,

2. Penanda wacana memulakan isi

 • Selain itu,
 • Di samping itu,
 • Sementara itu,
 • Lebih-lebih lagi,
 • Dalam pada itu,
 • Lain daripada itu,
 • Pada waktu yang sama,
 • Dalam pada itu,
 • Seterusnya,

3. Penanda wacana huraian isi karangan

 • Hal ini demikian kerana
 • Hal ini berlaku kerana
 • Hal ini terjadi kerana
 • Hal ini disebabkan oleh
 • Hal ini wujud akibat daripada
 • Hal ini bersangkut-paut dengan
 • Hal ini berpunca daripada
 • Hal ini tercetus apabila

4. Penanda wacana menghuraikan contoh

 • Hal ini mengakibatkan
 • Hal ini menyebabkan
 • Oleh itu,
 • Maka,
 • Oleh hal yang demikian,
 • Oleh sebab itu,
 • Jelaslah bahawa
 • Justifikasinya,

5. Penanda wacana memberi contoh dalam karangan

 • Misalnya,
 • Contohnya,
 • Sebagai contoh,
 • Tamsilnya,
 • Sebagaimana yang kita sedia maklum
 • Antaranya adalah seperti

6. Penanda wacana menulis dua huraian dalam satu ayat

 • justeru
 • malah
 • malahan
 • tambahan pula
 • sementelahan
 • sekali gus
 • di samping

7. Penanda wacana menutup isi

 • Kesannya,
 • Natijahnya,
 • Akibatnya,
 • Akhirnya,
 • Dengan itu,
 • Dengan berbuat demikian
 • Dengan keadaan sedemikian,

8. Penanda wacana penutup

 • Kesimpulannya,
 • Intihanya,
 • Secara tuntas,
 • Konklusinya,
 • Sebagai penutup wacana,
 • Sebagai penghias bicara akhir,
 • Sebelum mengakhiri wacana ini,
 • Secara keseluruhan,

9. Penanda wacana menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza

 • Walau bagaimanapun,
 • Walakin itu,
 • Namun demikian,
 • Daripada perspektif yang berbeza,
 • Jika dilihat dari sudut lain,
 • Dengan kata lain,
 • Kontradiksinya,
 • Di sebalik itu,
 • Dalam pada itu,
 • Dari sudut lain,

10. Penanda wacana memulakan atau memasukkan peribahasa

 • Bak kata peribahasa,...
 • Bak kata peribahasa Melayu,...
 • Bak kata orang tua-tua,...
 • Bak kata mutiara,...
 • Bak Peribahasa,...
 • Bak kata cendekiawan,...
 • Persis kata peribahasa,...
 • Persis kata peribahasa Melayu,...
 • Persis kata orang tua-tua,...
 • Persis kata mutiara...
 • Persis peribahasa,...


Jadi itulah senarai penanda wacana terbaik yang anda boleh gunakan dalam penulisan atau karangan. Penanda wacana memainkan peranan penting dalam memastikan bahawa tulisan anda mudah difahami dan menarik bagi pembaca. Pastikan untuk memahami dan menggunakan penanda wacana dengan betul dalam penulisan anda untuk memastikan tulisan yang berkualiti dan mudah difahami.

Ingatlah bahawa penanda wacana bukan hanya penting untuk membantu pembaca, tetapi juga membantu meningkatkan kualiti dan visibiliti tulisan anda secara keseluruhan. Oleh itu, jangan ragu untuk belajar dan memahami penanda wacana dan bagaimana untuk menggunakannya dalam penulisan anda.

Dengan memahami fungsi dan kepentingan penanda wacana, anda boleh memastikan bahawa tulisan anda mempunyai struktur yang kukuh, mudah difahami, dan mempunyai impact yang besar pada pembaca. Sekian.
Iklan Atas Artikel
Iklan Tengah Artikel 1
Iklan Tengah Artikel 2
Iklan Bawah Artikel