Tema dan Logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023

Tema dan Logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023: Malaysia, sebuah negara yang kaya dengan budaya pelbagai kaum akan merayakan sambutan bersejarah iaitu Hari Kebangsaan atau Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos setiap tahun.

Tema dan logo yang dipilih untuk sambutan ini memainkan peranan penting dalam menyatukan warga Malaysia dari pelbagai lapisan masyarakat serta merungkai semangat kebangsaan dan perpaduan yang dijunjung tinggi.

Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023

“Malaysia MADANI: Tekad Perpaduan Penuhi Harapan” dipilih sebagai tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Tema ini mendasari TEKAD pemimpin bersama rakyat bagi memastikan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa yang mempunyai semangat PERPADUAN yang tinggi, bersatu-padu, aman dan sejahtera.

HARAPAN Malaysia MADANI adalah PERPADUAN sebagai kunci utama bagi memastikan rakyat mengecapi segala bentuk kemajuan serta kemodenan yang berteraskan kemampanan budaya bangsa, berdaya cipta, keyakinan, kesejahteraan, hormat-menghormati dan ihsan.

Logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023

logo hari kebangsaan dan hari malaysia 2023

Logo Malaysia MADANI dijadikan sebagai logo rasmi Logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 kerana reka bentuk logo ini yang berteraskan Malaysia Madani dan simbolik dengan ‘tangan yang sedang diangkat, untuk melafazkan ikrar Rukun Negara’.

Logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 juga mengandungi warna-warna asas Jalur Gemilang yang bertepatan dengan tema yang dipilih.

maksud logo hari kebangsaan dan hari malaysia 2023

Kesimpulannya, tema "Malaysia MADANI: Tekad Perpaduan Penuhi Harapan" yang dipilih untuk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 membawa makna yang mendalam. Tema ini menjadi landasan tekad yang kuat bagi pemimpin dan rakyat Malaysia untuk memastikan negara ini terus menjadi contoh bangsa yang bersatu-padu, damai, dan sejahtera.

Perpaduan dijadikan asas untuk mencapai kemajuan dan modernisasi yang selaras dengan kelestarian budaya, kreativiti, kepercayaan, kesejahteraan, serta nilai-nilai hormat dan kasih-sayang antara sesama.

Dengan Malaysia MADANI, harapan kita menjadi kenyataan, di mana perpaduan bukan sahaja menjadi kunci kejayaan negara, tetapi juga peluang untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat.
Iklan Atas Artikel
Iklan Tengah Artikel 1
Iklan Tengah Artikel 2
Iklan Bawah Artikel